33 dniowe ćwiczenia duchowe przygotowujące do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort:
20 lutego – 25 marca 2021 r.

Całą wspólnotę parafialną serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie w dniu 20 lutego 2021 r. (sobota) 33 dniowych ćwiczeń duchowych Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

25 marca 2021 r. nastąpi Uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek. Nastąpi to niewątpliwie, jeśli wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę, którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną gwiazdę morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy miłości. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą uciekać się do Niej we wszystkim, jako do swojej ukochanej orędowniczki i pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.

Będą jak chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Świętego polecą w dal, by rozsiewać słowo Boże i nieść życie wieczne, nie przywiązując się do niczego, nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym. Grzmieć będą przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu, uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem słowa Bożego na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich pośle. Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan Zastępów da słowo, moc działania cudów i odnoszenia świetnych zwycięstw nad Jego nieprzyjaciółmi.

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny dostępny jest w naszej Bibliotece online – kliknij TUTAJ.

PRZEBIEG:

Każdy w swoich domach rozpoczyna ćwiczenia duchowe w dniu 20 lutego br. (w sobotę), które potrwają 33 dni – do 24 marca br.

Zakończenie ćwiczeń duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort odbędzie się 25 marca br.

Podczas Mszy Świętej w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego – Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

REGUŁY:

Cały okres ćwiczeń duchowych jest związany z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów Pisma Świętego oraz „Naśladowania Chrystusa” Tomasza a Kempis lub „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi” czy innych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort’a. Wszystko to zostało zebrane w książce pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”. Książka jest dostępna w katolickich księgarniach, można ją zamówić również za naszym pośrednictwem (szczegóły w Zakrystii i na stronie internetowej Parafii). Wszystkie materiały dostępne będą również na stronie Zawierzenie33.pl.

Wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (potrzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Kalendarium przygotowania do zawierzenia: dzień po dniu

Dzień 33

24 marca

Dzień 33 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 32

23 marca

Dzień 32 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 31

22 marca

Dzień 31 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 30

21 marca

Dzień 30 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 29

20 marca

Dzień 29 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 28

19 marca

Dzień 28 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 27

18 marca

Dzień 27 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 26

17 marca

Dzień 26 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 25

16 marca

Dzień 25 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 24

15 marca

Dzień 24 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 23

14 marca

Dzień 23 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 22

13 marca

Dzień 22 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 21

12 marca

Dzień 21 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 20

11 marca

Dzień 20 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 19

10 marca

Dzień 19 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 18

9 marca

Dzień 18 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 17

8 marca

Dzień 17 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 16

7 marca

Dzień 16 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 15

6 marca

Dzień 15 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 14

5 marca

Dzień 14 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 13

4 marca

Dzień 13 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 12

3 marca

Dzień 12 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 11

2 marca

Dzień 11 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 10

1 marca

Dzień 10 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

Dzień 9

28 lutego

Dzień 9 Przygotowania do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort